Kamerbrief nadere vragen evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader

Minister Koolmees (SZW) zendt de Eerste Kamer antwoorden op de nadere vragen van leden van de PVV-fractie over de evaluatie Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)