Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt’.

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks). Het Kamerlid had vragen gesteld over het bericht 'Onderzoek naar groei vliegveld Rotterdam rammelt' en de werkwijze van het bureau dat de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) heeft verricht.