Aanbiedingsbrief bij 'Samenvattend rapport Zvw 2017/2018'

Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer het ‘Samenvattend rapport Zorgverzekeringswet 2017/2018’ van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), met een overzicht van de toezichtsactiviteiten van de NZa in 2017 en de eerste helft van 2018.