Beantwoording Kamervragen over de klokkenluidersbrief van Roelie Post

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Omtzigt (CDA) over de klokkenluidersbrief van Roelie Post.