Beantwoording Kamervragen over het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Leijten (SP) over het ontslag van klokkenluider Roelie Post bij de Europese Commissie.