Kamerbrief over extra acties tegen het lerarentekort

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeren de Tweede Kamer over de extra acties die genomen worden om het lerarentekort terug te dringen.