Beantwoording Kamervragen over experimenten op schapen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van Kamerlid Wassenberg (PvdD) over experimenten op 75 drachtige schapen door Wageningen Bioveterinary Research.