Kamerbrief inzake stand van zaken omtrent de onderhandelingen over de dual use-verordening binnen de EU

Minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken bij de herziening van de dual use-verordening.