Kamerbrief over voortgang plan van aanpak mensenhandel

Staatssecretaris Harbers (JenV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de ontwikkeling van het plan van aanpak mensenhandel. Bij de brief zit een afschrift van de brief aan de Nationaal Rapporteur over aanbevelingen uit de Tiende Rapportage Mensenhandel en de Slachtoffermonitor Mensenhandel, cijfers 2012-2016.