Beantwoording Kamervragen over de belevingsvlucht

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de schriftelijke vragen van het Kamerlid Kröger (GroenLinks). Het Kamerlid had vragen gesteld over het feit dat het vliegtuig van de belevingsvlucht veel meer geluid produceerde dan berekeningen aangaven.