Aanbiedingsbrief Eerste Kamer bij memorie van antwoord wet herstel en afwikkeling verzekeraars

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste Kamer de memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars.