Beantwoording Kamervragen over droogte-crisisteam

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Sienot (D66) over het crisisoverleg voor extra maatregelen in verband met de droogte. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding vanĀ  het bericht 'Voor de 4e keer in deze eeuw komt het droogte-crisisteam in actie'.