Overzicht van voorgenomen wetgeving en AMvB’s gepland in het 4e kwartaal van 2018

Overzicht van wetsvoorstellen en AMvB’s die de bewindspersonen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verwachten in te dienen bij de tweede Kamer in het 4e kwartaal van 2018.