Kamerbrief onderzoek effectiviteit no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet

Minister Koolmees (SZW) informeert de Tweede Kamer over het onderzoeek naar de effectiviteit van de no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet. Een vergelijkbare brief met bijlage is aan de Eerste Kamer aangeboden.