Kamerbrief over stand van zaken dyslexieverklaringen met rapport

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken over activiteiten om het aantal dyslexieverklaringen terug te dringen. Daarnaast biedt hij het rapport 'Kwaliteit van dyslexierapporten' aan.