Kamerbrief met reactie op brief over de doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs

Minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) sturen een brief aan de Eerste Kamer met een reactie op Commissiebrief over de
doelmatigheidskorting en de gevolgen voor het onderwijs (motie Postema c.s.).