Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Kooten-Arissen (PvdD) over het bericht dat Brabant wil experimenteren met drukjacht op zwijnen.