Kamerbrief uitkomsten onderzoek consumptiefkredietmarkt

Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer, mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de uitkomsten van onderzoek door de AFM naar risico’s op het gebied van consumptieve kredietverlening en de doelstellingen en vervolgstappen.