Kamerbrief bij Ontwerpbesluit kansspelen op afstand

Minister Dekker (Rechtsbescherming) stuurt het ontwerpbesluit kansspelen op afstand naar de Tweede Kamer. Hij informeert de Kamer daarbij over de verdere procedure.