Kamerbrief over voortgang programma herijking faillissementsrecht

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de laatste ontwikkelingen in de uitvoering van het wetgevingsprogramma herijking faillissementsrecht.