Beantwoording Kamervragen over programma Langer Thuis en Actielijn Wonen en Zorg

Minister De Jonge (VWS) reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het programma Langer Thuis en de Actielijn Wonen en Zorg. Ook gaat hij in op enkele toezeggingen die hij heeft gedaan tijdens het overleg over de initiatiefnota over de Zorgbuurthuizen.