Beantwoording Kamervragen over bericht 'Waarom helpt Nederland zijn meisjes niet?'

Minister Blok (BZ) beantwoordt de vragen van de Kameerleden Özütok, Van Ojik en Buitenweg (allen GroenLinks) over het bericht ‘Waarom help Nederland zijn meisjes niet?’