Implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten PSD2

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer, conform het amendement van het lid Alkaya (SP) het ontwerp implementatiebesluit herziene richtlijn betaaldiensten PSD2. Het streven is om het besluit tegelijk met het wetsvoorstel eind 2018 in werking te laten treden.