Kamerbrief over motie Van der Staaij en motie Kuzu

Minister Blok (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie 34475, nr. 44 van het Kamerlid Van der Staaij c.s. om in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties, die disproportioneel agenderen tegen Israël. Deze brief gaat ook over de uitvoering van de motie van het lid Kuzu (motie 23 432, nr. 460) over het behoud van de twee-statenoplossing.