Aanbieding vier AMvB’s bij de Omgevingswet, het advies van de Raad van State en het nader rapport

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer de 4 Algemene maatregelen van Bestuur (Amvb's) bij de Omgevingswet, zoals deze onlangs zijn vastgesteld en in het Staatsblad zijn gepubliceerd. Ook stuurt zij de gelijkluidende adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de eveneens gelijkluidende nadere rapporten. Deze brief met bijlagen is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

Bijlagen