Beantwoording Kamervragen over bericht dat het niet werkt om hulpbehoevenden aan te sporen om hun omgeving in te zetten

Minister De Jonge (VWS) geeft de Tweede Kamer zijn antwoorden op de vragen Kamerlid Ellemeet (GL) over de berichtgeving dat uit onderzoek blijkt dat het aansporen van hulpbehoevenden om hun omgeving in te zetten niet werkt.