Beantwoording Kamervragen over de voortgangsrapportage rentederivaten

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Tweede Kamer antwoorden op Kamervragen over de voortgangsrapportage rentederivaten