Kamerbrief over voorgenomen verbod op gebruik mobiel elektronisch apparaat op de fiets

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voorgenomen wijziging van artikel 61a van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 1990. Het verbod heeft betrekking op het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat op de fiets bij deelname aan het verkeer.