Beantwoording Kamervragen over artikel 2.82 van de Aanbestedingswet

Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Bruins (VVD) over het benutten van sociale ondernemingen via de Aanbestedingswet voor het creëren van banenkansen voor mensen met achterstand op de arbeidsmarkt.