Aanbiedingsbrief bij 41e Voortgangsrapportage HSL-Zuid en Langetermijnvisie HSL van NS en ProRail

Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) stuurt de 41e Voortgangsrapportage (VGR) HSL-Zuid en de langetermijnvisie HSL-Zuid van NS en ProRail naar de Tweede Kamer. Zij stuurt ook 2 risicoanalyses en een eindrapportage over de betonkwaliteit van de HSL mee met de brief.