Kamerbrief met reactie op rapport 'Staat van de sector zout'

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op rapport 'Staat van de sector zout' van Staatstoezicht op de Mijnen.