Kamerbrief stand van zaken straalgrit

Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de mogelijke blootstelling van werknemers en omwonenden aan asbestvezels afkomstig van werkzaamheden met verontreinigd straalgrit.