Beantwoording Kamervragen over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld'

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Özdil (GL) over de inventarisatie 'Hypotheek en Studieschuld' van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO).