Beantwoording Kamervragen over voortgezet onderwijs in krimpregio's

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) beantwoordt vragen van de Kamerleden Van den Hul (PvdA) en Westerveld (GL) over het voortgezet onderwijs in krimpregio's, met name in Groningen en Drenthe.