Kamerbrief over gevolgen nieuwe bekostigingssystematiek vo en leerlingendaling

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over de gevolgen van de nieuwe bekostigingssystematiek van het voortgezet onderwijs (vo) in relatie tot leerlingendaling.