Beantwoording Kamervragen over het in Nederland houden van het vliegend erfgoed De Catalina

Minister Van Engelshoven (OCW) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Aartsen en Remco Dijkstra (beiden VVD) over het in Nederland houden van het vliegend erfgoed De Catalina.