Kamerrief over ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer

Minister Wiebes (EZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de informatieplicht voor energiebesparende maatregelen.