Beantwoording Kamervragen van het lid Stoffer (SGP) over de belemmering van de vaste laag bij Nijmegen voor de binnenvaart

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Stoffer (SGP) over de belemmering van de 'vaste laag' bij Nijmegen voor de binnenvaart. Het Kamerlid stelde deze vragen naar aanleiding van het bericht dat de 'vaste laag' in de Waal bij Nijmegen op de binnenvaartroute naar Duisburg in deze droogteperiode het minst diepe punt is.