Kamerbrief bij Wijzigingsbesluit Wet op het primair onderwijs (WPO)

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) informeert de Tweede Kamer over het Wijzigingsbesluit bekostiging WPO in verband met het aanpassen van de groeiregeling en het onderwijsachterstandenbeleid in het primair onderwijs.