Kamerbrief inzake geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018

Minister Blok (BZ) stuurt de Tweede Kamer de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken van 16 oktober 2018. Een eensluidende brief is aan de Eerste Kamer gestuurd