Uitstelbrief over Kamervragen over de terugloop bij Amsterdamse voorscholen

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) stuurt de Tweede Kamer een uitstelbrief over de beantwoording van vragen over de terugloop van het aantal kinderen in Amsterdamse voorscholen.