Kamerbrief: Consumentenagenda: houvast bij voortdurende verandering

Consumenten moeten met vertrouwen aankopen kunnen doen, nu en in de toekomst. Als staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat sta ik voor een eerlijke economie. In een eerlijke economie worden de belangen en rechten van consumenten beschermd. Het consumentenbeleid zorgt voor een sterke positie van de consument ten opzichte van aanbieders en draagt bij aan concurrerende markten, keuzevrijheid en kwalitatief goede producten en diensten. Met de consumentenagenda die ik, mede namens de minister voor Rechtsbescherming, in deze brief presenteer, verstevig ik de komende jaren de positie van de consument.