Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen 2019

Minister Koolmees (SZW) zendt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag bij het voorstel van wet tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten vanwege enkele wijzigingen met betrekking tot pensioen (Verzamelwet pensioenen 2019).