Beantwoording Kamervragen over informatiereizen in de zorg

Minister De Jonge(VWS) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over informatiereizen in de zorg.