Kamerbrief over stand van zaken brandwerendheid enkele wegtunnels

Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de analyses van de brandwerendheid van 4 Rijkstunnels. Het betreft de Salland-Twentetunnel (N35), de Ketheltunnel (A4), de Tweede Coentunnel (A10) en de Koning Willem Alexandertunnel (A2).