Kamerbrief over motie transparantie van algoritmes in gebruik bij de overheid

Minister Dekker (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van het Kamerlid Verhoeven (D66). De motie verzocht om openbaarheid van de werking en de broncode van algoritmes en analysemethoden met een grote invloed op burgers.