Antwoord op de vragen over bericht Graaf Huyn College sluit bouwafdeling

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) geeft de Tweede KAmer zijn antwoord op de vragen van het lid Rog (CDA) over het bericht 'Graaf Huyn College sluit bouwafdeling'.