Antwoorden op schriftelijke vragen Ontwerpbegroting ministerie VWS 2019

Antwoorden aan de Tweede Kamer van de ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis op de schriftelijke vragen over de Ontwerpwerpbegroting van het ministerie van VWS voor het jaar 2019.