Aanbiedingsbrief bij voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000

Aanbiedingsbrief van minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer bij het voorstel van wet tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs.