Beantwoording Kamervragen over Afrikaanse varkenspest en jacht op wilde zwijnen

Minister Schouten (LNV) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van Kooten-Arissen (PvdD) over jacht op wilde zwijnen en het verband met de verspreiding van Afrikaanse varkenspest.